Foundation The Quill

The Quill St. Eustatius

Welkom

Foundation The Quill (voluit Stichting Verslavings- en Psychosociale zorg "The Quill" St. Eustatius) is in 2007 opgericht met het doel om een laagdrempelige voorziening te creëren voor verslavings- en psychosociale zorg op St. Eustatius.

Met de nieuwe staatkundige positie van St. Eustatius (en Saba en Bonaire) per 10 oktober 2010 is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor de psychiatrie en verslavingszorg op de drie eilanden. Mental Health Caribbean is de organisatie die deze zorg in opdracht van het ministerie uitvoert. De voorzitter van Foundation The Quill is nauw betrokken geweest bij het hele ontwikkelingsproces. Inmiddels is een voorziening gerealiseerd.

Speerpunt van de stichting op dit moment is het op gang brengen van structureel wetenschappelijk (prevalentie)onderzoek naar psychiatrie en middelengebruik op de Bovenwindse eilanden St. Eustatius, Saba en St. Maarten.