Foundation The Quill

The Quill St. Eustatius

Over The Quill

Naam

De naam van de stichting "The Quill" is afkomstig van de vulkaan The Quill op St. Eustatius. Voor de stichting symboliseert de eeuwenoude vulkaan vooral de eigenheid en kracht van het eiland en zijn bewoners.

Missie

Foundation The Quill wil op St. Eustatius mensen met een verslavingsprobleem (en de daarmee samenhangende sociaal-maatschappelijke problematiek) helpen. De stichting wil met name jongeren op het eiland met verslavings(gerelateerde) problemen helpen, zodat zij voor zichzelf een betere toekomst kunnen opbouwen.

De stichting is onafhankelijk, heeft geen winstoogmerk en geen religieuze of politieke voorkeur. Foundation The Quill is opgericht in 2007.

Doelstellingen

De stichting werkt aan het verwezenlijken van de volgende doelen:

  1. Verbeteren van de sociaal-maatschappelijke positie van (kansarme) inwoners van St. Eustatius; met name van jongeren van het eiland en de Antillen die afgegleden zijn of dreigen af te glijden in drugs- en alcoholgebruik en/of criminaliteit;
  2. Vergroten van de eigenwaarde en zelfredzaamheid bij de eerdergenoemde groepen en stimuleren en motiveren van het gebruik van hun eigen talenten;
  3. Vervullen van een brede sociaal-maatschappelijke brugfunctie tussen verschillende hulpverleningsinstanties, -programma's en NGO's op St. Eustatius, de andere eilanden van de voormalig Nederlandse Antillen en Nederland, op het gebied van medische zorg, arbeidsmarkttoeleiding, reclassering, cultuur en onderwijs.

 

Bestuur

Het bestuur van Foundation The Quill bestaat uit vier personen. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Dhr. K. Cuvalay, voorzitter
Mw. C. Klöditz, waarnemend voorzitter
Mw. P. Ploeg, secretaris en interim penningmeester
Dhr. G. Sanches, bestuurslid


Commissie van Aanbeveling

Naast het bestuur van de stichting functioneert er een Commissie van Aanbeveling. Deze Commissie ondersteunt de doelstellingen van Foundation The Quill.

De samenstelling van de Commissie van Aanbeveling is als volgt: 

- Dhr. G. Kuster, adviseur SNS-Bank Tilburg
- Dhr. prof. dr. H.F.L. Garretsen, hoogleraar Faculteit Sociale Wetenschappen en Tranzo aan Tilburg University. Expertise: Sociologie, Epedimiologie, Public Health, Preventie, Gezondheidsbeleid en Verslaving
- Dhr. dr. K. Nimako, directeur OBEE Consultancy Diemen en universitair docent International School for Humanities and Social Sciences (ISHSS) van de Universiteit van Amsterdam
- Dhr. R. Pieters, oud-voorzitter Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN); voorzitter van de Specials Targets Group van de Groupe Pompidou/World Health Organization
- Dhr. G.O. Thomson, directeur Justitiële Inrichtingen Bovenwinden op St. Maarten, wonend te St. Maarten
- Mw. dr. R. Tillema, psychiater en cliëntgericht psychotherapeut; directeur/eigenaar van 'De Klik', psychiatrie en psychotherapiepraktijk in Eindhoven