Foundation The Quill

The Quill St. Eustatius

Help de GGZ St. Maarten bij de wederopbouw

Op 25 januari 2018 werden de donaties door de voorzitter van stichting The Quill aan de instellingen overhandigd. Zie het artikel in The Daily Herald hierover en het Blog & News.

Steun blijft nog hard nodig, dus we gaan met andere activiteiten verder!

Hoe kunt u helpen?

Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL 77 INGB 0005352064 t.n.v. Stichting The Quill te Tilburg onder vermelding van "Rebuild-mental-health-sxm".

100% van de ontvangen donaties gaat naar de genoemde instellingen. Foundation The Quill neemt zelf de transferkosten van de bank voor haar rekening.

Doneert u liever rechtstreeks aan de instellingen zelf? Dat kan ook.

  • Mental Health Foundation: volg de instructies op de website http://www.mhf-sxm.com/index.php/en/online-shop/donate-now
  • Turning Point Foundation: rekeningnummer voor rechtstreekse donaties 82000 004008 10791 (guldenrekening, checking account) RBC Royal Bank Philipsburg, St. Maarten. SWIFT Code BIC RBTTSXSM Houdt u rekening met internationale transferkosten!

This page in English: Help Mental Health Care St. Maarten Recover and Rebuild

Hulpactie wederopbouw geestelijke gezondheidszorg St. Maarten

Bijna zes maanden na de verwoestende orkaan Irma proberen de inwoners van St. Maarten hun leven weer op te pakken. De wederopbouw zal echter nog lange tijd in beslag nemen. Veel mensen zijn hun werk kwijt doordat het toerisme grotendeels is lamgelegd. Veel gezinnen hebben nog geen eigen woonruimte. Vooral bij het armere deel van de bevolking overheersen zorgen en wanhoop. Voor hen ontbreekt vaak elk perspectief.

Welke instellingen willen we helpen: Mental Health Foundation en Turning Point

Foundation The Quill wil de organisaties voor de geestelijke gezondheid op St. Maarten helpen de bevolking van St. Maarten op te vangen. Dit zijn de Mental Health Foundation en Turning Point Foundation for Rehabilitation (verslavingszorg). Deze organisaties vallen qua steun buiten de noodhulp van het Rode Kruis. Ook krijgen zij niet direct ondersteuning van de Nederlandse overheid zoals Saba en St. Eustatius. St. Maarten is een apart land binnen het Koninkrijk en Saba en St. Eustatius zijn openbare lichamen vallend onder Nederlands bestuur. Toch is St. Maarten juist voor Saba en St. Eustatius uitermate belangrijk. Clienten van deze eilanden worden regelmatig naar St. Maarten gezonden voor acute hulp en langdurige klinische behandeling.

De voorzitter van Stichting The Quill, de heer Kenneth Cuvalay, heeft sinds 2010 gewerkt in de geestelijke gezondheidszorg op St. Eustatius en Saba en heeft jarenlang nauw samengewerkt met de betrokken instellingen. In deze publicatie vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen (PDF-document): Foundation The Quill activiteiten 2004 - 2017 (versie20170925).pdf

Kenneth: "Ik spreek de klinisch directeuren van beide instellingen, dr. Judith Arndell, klinisch psycholoog Turning Point, en dr. Sachin Gandotra, psychiater Mental Health Foundation regelmatig. Over de jaren heb ik met zowel Judith als Sachin en zijn vrouw dr. Jatinder Kour, eveneens psychiater, intensief samengewerkt om de psychiatrie en verslavingszorg op St. Eustatius en Saba op te bouwen. De gevolgen van orkaan Irma bemoeilijken nu op alle fronten de dienstverlening, juist terwijl de mensen het zo hard nodig hebben. De zorg aan cliënten is noodgedwongen volledig gestopt of op zijn best ernstig gehinderd door verwoestingen aan het gebouw of vervoermiddelen van de zorginstellingen. Een groot deel van hun tijd gaat zelfs nog op aan voedselacties voor cliënten zonder huisvesting.
De reguliere subsidiëring van deze instellingen is normaal al erg beperkt, laat staan dat er nu budget is voor reparaties of voor extra opvang- en traumaprogramma's. De bevolking in het Caribisch gebied is sterk en veerkrachtig, maar ze hebben natuurlijk wel middelen nodig voor de wederopbouw. Deze middelen hoop ik ze met deze hulpactie te kunnen geven."

Wat is er nodig?

Waar is op dit moment geld voor nodig?

  • Opzetten van een traumaverwerkingsprogramma voor kinderen, jongeren en volwassenen
  • Wederopbouw van de beschadigde en verwoeste gebouwen, bouwmaterialen, gereedschap etc.
  • Vervanging van beschadigd busje voor acute hulp en transport van cliënten naar de dagopvang.
  • Geld voor medicijnen zoals haldol, phenergan, risperdal, antidepressiva en benzodiazepines
  • Hulp aan onverzekerde, hulpbehoevende inwoners: voedsel, water, onderdak

Mental Health Foundation Noodoproep (foto 1-2; foto's MHF) Mental Health Foundation St. Maarten - After Huricane Irma Request for Assistance.pdf

Turning Point foto's van verwoest gebouw (zie fotogalerij hieronder foto 3-8; foto's Turning Point)